Bilişim Teknoloji Nedir?

Bilişim Teknoloji Nedir?

Jabrayilov
18-03-2021 - Haber -

Bilgiyi üretip depolayabilen, istenilen zamanda işlenip depolanan bilgiye ulaşılmasını sağlayan herhangi bir sistemin yapısını inceleyen bilgi bilimine, bilişim adı verilir. Bilişim dünyası ve teknoloji birbirinden bağımsız düşünülemeyen bir ilişkide olduğundan, bilişim hakkında bilgi edinmek isteyenlerin öncelikli araştırma konusu bilişim teknoloji nedir olmaktadır.

Bilişim Teknoloji Nedir?

Herhangi bir verinin toplanması, işlenmesi ve depolanması sürecinde aktif olarak yer alan, bilginin ağlarla bir yerden diğerine iletilip kullanıcı hizmetine sunulmasını sağlayan her türlü teknoloji, bilişim teknoloji nedir sorusunun yanıtıdır.

Bilişim teknolojileri; yazılım, donanım, hizmetler ve ekipmanlar olmak üzere dört kategoride incelenmektedir.

Bilgi İletişim Teknolojileri

Bilginin oluşturulup çeşitli mecralara ulaştırılmasını sağlayan görsel, işitsel, basılı ve yazılı her türlü kaynak bilgi iletişim teknolojileri kapsamındadır.

Bir ülkenin bilgi iletişim teknolojileri ne kadar gelişmiş durumda ise, ülkenin de aynı oranda güçlü olduğu savunulabilir. Çünkü bilgi iletişim teknolojilerinin kullanım alanı, bilimden eğitime, savunmadan ulaşıma geniş bir yayılım göstermektedir.

Bilişim Teknoloji Kullanım Amacı

Günümüzde bilgiye ve teknolojiye hayatın her alanında danışarak, bilişim teknolojilerinden sürekli fayda elde etmekteyiz. Bu geniş yelpazenin içerisindeki önemli bir nokta olan iş dünyasında, bilgisayarlar veri yönetimi için hayati önem arz ediyor.

Bugünkü rekabet ortamında iş insanları, başarılı olmanın öncülünü geleceğin bilişim sistemlerini etkin olarak kullanmak olarak görüyor. Çünkü bilişim teknoloji nedir sorusunun bir diğer cevabı, ‘yapılan işin doğruluğunu, tekrarlanabilirliğini, en kısa zamanda tamamlanmasını sağlayan; maliyet ve insan çabasını ise azaltan sistemlerdir’ olmaktadır.

Bilişim Teknolojilerinin Faydaları

Bilişim teknolojileri, diğer bütün disiplinlerle kurduğu çalışma ortaklığı sayesinde sınırsız bir etki ve gelişim olanağına sahiptir. Böylece bilişim teknoloji nedir konusunu inceleyecek olanların geniş bir araştırma alanı olduğu söylenebilir.

Sağladığı yararlara ise; hızlı iletişim sağlama, işin ekonomik verimliliğini artırma, stratejik düşünceye yön verme, değerli verilerin korunup saklanması gibi örnekler verilebilir.

Bilişim Teknolojileri Kurumu (BTK)

20 Ocak 2000 tarihinde Türkiye’nin telekomünikasyon faaliyetlerini düzenleyip denetlemek amacıyla kurulan kurumdur. Bilişim Teknolojileri Kurumu, elektronik haberleşme ve iletişime dair her türlü gelişmeyi; denetleme, düzenleme, uzlaştırma ve yetkilendirme faaliyetleriyle değerlendirmeye almaktan mesuldür.

BTK faaliyetleri sonrasında; toplumdaki tüm bireyler teknolojik gelişmelerden fayda sağlamakta, doğan risk ya da tehditlerden mümkün olan en yüksek seviyede korunmaktadır.

Henüz yorum yapılmamış
Yorum yapmak için lütfen üye olunuz